Đệm mút cho tai nghe Koss / PX100 / PX200

Thương hiệu :

Giá 100.000₫

Đệm mút cho tai nghe Koss / PX100 / PX200

Mút tai bằng bông dùng cho các tai Koss Portapro, Koss KSC37, Koss KSC75, Sennheiser PX100, Sennheiser PX200....